جدول کتابهای چاپ شده

ردیف نام کتاب نوع کتاب نام مولف یا مترجم نوبت چاپ تاریخ چاپ شمارگان بهای کتاب (ریال)
1 اقتصاد سیاسی ایران تالیف دکتر بهروز هادی زنوز 1 مرداد1400 1000 150.000
2 اژدها چگونه بیدار شد تالیف دکتر زهرا کریمی 1 خرداد1400 1000 800.000
3 بیمه های بازرگانی بین الملل تالیف دکتر لطفعلی بخشی 3 خرداد1400 600 800.000
4 تراوشهای ذهنی ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 آذر 99 3000 400.000
5 اقتصاد سیاسی - رویکرد مقایسه ای ترجمه دکتر بهروز هادی زنوز 1 مرداد99 1000 500.000
6 خاطرات خطیرکوه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 مرداد99 1000 500.000
7 تحریمهای بین الملل ایران تالیف دکتر بهروز هادی زنوز 3 اسفند 98 1500 600.000
8 مهارتهای نرم ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 بهمن 98 1000 400.000
9 اقتصاد بازار اجتماعی آلمان ترجمه محمود نجفی نژاد - سیده محدثه موسوی 1 زمستان 98 500 250.000
10 تحریمهای بین الملل ایران تالیف دکتر بهروز هادی زنوز 2 آذر 98 1500 600.000
11 رویای آریانا تالیف امیر محبعلی نژاد 1 مهر 98 1000 200.000
12 فرهنگ کوتاه لغات و اصطلاحات اقتصاد تالیف محمود نجفی نژاد - سیده محدثه موسوی 1 مهر98 1000 300.000
13 تحریمهای بین المللی ایران تالیف دکتر بهروز هادی زنوز 1 خرداد 98 500 500.000
14 مالیه عمومی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 4 اسفند 97 2000 250.000
15 نامه های اقتصادی تالیف دکتر محمود ختایی 1 دی 97 500 250.000
16 ناگفته های شرکت سازی و شرکت داری در ایران تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 مهر 97 1000 200.000
17 توزین صنعتی تالیف صادق جمشیدی و دیگران 4 مهر 97 2000 100.000
18 کار عمیق ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 3 خرداد 97 1000 150.000
19 بازنگری در کار ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 2 فروردین 97 1000 100.000
20 تلاش، امنیت و بهینه سازی جهان امروز ترجمه مهرداد صمیمی 1 بهمن 96 500 350.000
21 توزین در صنعت سیمان تالیف هادی کمالی 1 خرداد 96 1000 100.000
22 بازنگری در کار ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 مهر95 1000 100000
23 بیمه های بازرگانی بین المللی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 مهر 95 600 100.000
24 مالیه عمومی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 3 اسفند 94 2000 100.000
25 اصول بیمه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 3 اسفند 94 2000 100.000
26 پیدایش مهندسی نرم افزار ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 اسفند 94 1000 150.000
27 سرمایه انسانی دانش بنیان تالیف دکتر معصومه فولادی و معصومه علیپوریان 1 آذر 94 1000 100.000
28 کامپیوتر و من تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 تیر 94 500 100.000
29 پایان کار غولها ترجمه ابراهیم نقیب زاده مشایخ 1 اسفند 93 1000 100.000
30 واژه نامه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات تالیف   1 اسفند 93 1000 80.000
31 اقتصاد کلان پیشرفته ترجمه دکتر مهدی تقوی 1 دی 93 1000 100.000
32 تاریخچه کامپیوتر در ایران تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 تیر 93 1000 70.000
33 توزین صنعتی تالیف صادق جمشیدی و دیگران 3 خرداد 93 2000 80000
34 شناخت مواد و مصالح ساختمانی تالیف علی اضغر حمزه گودرزی 2 اسفند 92 2000 250.000
35 اصول بیمه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 شهریور92 2000 80000
36 بیمه های بازرگانی بین المللی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 شهریور92 600 50000
37 برنامه ریزی بنگاه تالیف دکتر حسن رشیدی 1 مرداد 91 1000 80000
38 مالیه عمومی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 فروردین 91 3000 80000
39 اصول بیمه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 2 شهریور 90 2000 80000
40 خرید و سفارشات خارجی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 دی 90 2000 50.000
41 اصول بیمه تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 تیر 90 2000 50000
42 توزین صنعتی تالیف صادق جمشیدی و دیگران 2 اردیبهشت 90 2000 50000
43 آشنائی با مالیه عمومی تالیف دکتر لطفعلی بخشی 1 شهریور 89 2000 50000
44 توزین صنعتی تالیف صادق جمشیدی و دیگران 1 آذر 86 2000 50000
45 همه چیز درباره آنتی اکسیدانها ترجمه روناک مستوفی 1 بهمن 80 1000 400
46 مبانی مشکل شناسی (کودکی و نوجوانی) تالیف محمد مهدی ضوابطی 1 مهر 65 2000 450
47 من کیستم ترجمه فرشته نایبی 1 مرداد 65 2000 350
48 آشنائی با کامپیوتر و داده پردازی تالیف لطفعلی بخشی 3 اردیبهشت 64 3000 400